You are here:

Pedelgenootschap (Dutch)

De pedellen van Ibn Battuta verenigen zich in dit genootschap, welke is opgericht op achtentwintig februari tweeduizend en zes. Het lidmaatschap is open voor degene die het ambt van pedel vervult of heeft vervuld.

Het ambt van de pedel ontstond bijna gelijktijdig met de functie van de Rector Magnificus, rond het jaar twaalfhonderdvijfenveertig in Parijs. De pedel vervult een belangrijke taak binnen de vereniging als de ceremoniemeester, die het protocol begeleidt en bewaakt. De pedel zorgt voor een goed verloop van de constitutieborrel van de vereniging en zorgt ook voor de verenigingseigendommen van Ibn Battuta en haar zusterverenigingen. De pedel is ook de bewaarder van het verenigingsvaandel en draagt deze bij officiële gelegenheden. Te allen tijde staat de pedel klaar om de belangen van de vereniging te verdedigen en de eer van de vereniging te koesteren.

Naast het feit dat ze klaar staan voor hun eigen vereniging, willen de leden van het Pedelgenootschap der Ibn Battuta, woonachtig in Groningen, ook graag de constitutieborrels van andere verenigingen leiden. Met hun luide stemmen, natuurlijke autoriteit en ervaring zullen zij ervoor zorgen dat uw borrel ordentelijk verloopt. Voor aanvragen kan er gemaild worden naar het onderstaande e-mailadres.

Elk jaar kiest het genootschap een nieuwe pedel uit de leden van de Faculteitsvereniging Ibn Battuta. De benoeming tot pedel betekent ook lidmaatschap van het genootschap. Op dit moment heeft het Pedelgenootschap de volgende structuur:

Emiel Blok e.t. pedel (MMV)
Erelid van het genootschap sedert vijftien september tweeduizend en twaalf

Erik van Spijker e.t. pedel (MMVI)

Peter van der Ven e.t. pedel (MMVII)

Luuk Huttenhuis e.t. pedel (MMVIII)

Hindrik de Haan e.t. pedel (MMIX)

Pieter Meijer e.t. pedel (MMX)

Niels van den Brink e.t. pedel (MMXI)

Paul Steeneken e.t. pedel (MMXII)

Nick Klappe e.t. pedel (MMXIII) 

Gerben van der Pijl e.t. pedel (MMXIV)

Mathijs Mulder e.t. pedel (MMXV): Assessor I

Wierd Folkertsma e.t. pedel (MMXVI)

Helmer Hoenink e.t. pedel (MMXVII): Praeses

Kees Dings e.t. pedel (MMXVIII): Abactis

Rik Smouter e.t. pedel (MMXIX)

Rick Plegt e.t. pedel (MMXX) Quaestor

Victor Veldhuis e.t. pedel (MMXXI)

Brett Bijland e.t. pedel (MMXXI)

Jesse van der Laan h.t. pedel/bierfeut

Voor meer informatie, het inhuren of vragen over mores, mail dan naar: pedelgenootschap@ibnbattuta.nl 

Birthdays

Ruben B Bleeker

Ruben B Bleeker

Sjoerd Lukas

Sjoerd Lukas

Lisa Bos

Lisa Bos

Xander Meijer

Xander Meijer

Mas Wolters

Mas Wolters

lucas lammers

lucas lammers

Partners