You are here:

Pedelgenootschap (Dutch)

De pedellen van Ibn Battuta verenigen zich in dit genootschap, welke is opgericht op achtentwintig februari tweeduizend en zes. Het lidmaatschap is open voor hij die het ambt van pedel vervult of heeft vervuld.

Het ambt van de pedel ontstond bijna gelijktijdig met de functie van de Rector Magnificus, rond het jaar twaalfhonderdvijfenveertig in Parijs. De pedel vervult een belangrijke taak binnen de vereniging. De pedel is de ceremoniemeester, hij begeleidt en bewaakt het protocol. Hij zorgt voor een goed verloop van de constitutieborrel van de vereniging en zorgt ook voor het verenigingseigendommen en van Ibn Battuta en haar zusterverenigingen. De pedel is ook de bewaarder van het verenigingsvaandel en draagt deze bij officiële gelegenheden. Hij staat te allen tijde klaar om de belangen van de vereniging te verdedigen en de eer van de vereniging te koesteren.

Naast het feit dat ze klaar staan voor hun eigen vereniging, willen de leden van het Pedelgenootschap der Ibn Battuta, woonachtig in Groningen, ook graag de constitutieborrels van andere verenigingen leiden. Met hun luide stemmen, natuurlijke autoriteit en ervaring zullen zij ervoor zorgen dat uw borrel ordentelijk verloopt. Voor aanvragen kan er gemaild worden naar het onderstaande e-mailadres.

Elk jaar kiest het genootschap een nieuwe pedel uit de leden van de Faculteitsvereniging Ibn Battuta. De benoeming tot pedel betekent ook lidmaatschap van het genootschap. Op dit moment heeft het Pedelgenootschap de volgende structuur:

Emiel Blok e.t. pedel (MMV)
Erelid van het genootschap sedert vijftien september tweeduizend en twaalf

Erik van Spijker e.t. pedel (MMVI)

Peter van der Ven e.t. pedel (MMVII)

Luuk Huttenhuis e.t. pedel (MMVIII)

Hindrik de Haan e.t. pedel (MMIX)

Pieter Meijer e.t. pedel (MMX)

Niels van den Brink e.t. pedel (MMXI)

Paul Steeneken e.t. pedel (MMXII)

Nick Klappe e.t. pedel (MMXIII) 

Gerben van der Pijl e.t. pedel (MMXIV)

Mathijs Mulder e.t. pedel (MMXV): Assessor I

Wierd Folkertsma e.t. pedel (MMXVI): Quaestor

Helmer Hoenink e.t. pedel (MMXVII): Praeses

Kees Dings e.t. pedel (MMXVIII): Abactis

Rik Smouter e.t. pedel (MMXIX) 

Rick Plegt h.t. pedel/bierfeut

Voor meer informatie, het inhuren of vragen over mores, mail dan naar: pedelgenootschap@ibnbattuta.nl 

Birthdays

Ibn Battuta

Ibn Battuta

Jelmer de Rijke

Jelmer de Rijke

Hein Wösten

Hein Wösten

Floris Schuit

Floris Schuit

Tobias Meppelink

Tobias Meppelink

Partners


alt