You are here:

KNAG

About KNAG

Wat doen we?

Het moderne KNAG richt zich op de promotie van het vakgebied, dienstverlening voor leden en het fungeren als ontmoetingsplatform voor het uitwisselen van ideeën, informatie en ervaringen. Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen en geografie in Nederland.

Iedere geograaf heeft belang bij een grotere bekendheid en positieve beeldvorming van de geografie en haar beoefenaars. Denk aan de positie van geografen op de arbeidsmarkt, versterking van het vak aardrijkskunde in het onderwijs, inbreng bij maatschappelijke onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, milieu en natuur, erfgoed, bewoning, verkeer en vervoer, ruimtelijk ordening en openbaar bestuur. Denk ook aan het benadrukken van het economisch en innovatief belang van sectoren als energie, landbouw, water, infrastructuur, bouw, mobiliteit, navigatie en aardobservatie, multinationaal ondernemen en internationaal zaken doen waarin geografie een grote rol speelt.

Via de bekende KNAG-tijdschriften Geografie en TESG en andere publicaties blijven leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Via bijeenkomsten, lezingen, studiereizen etc. worden contacten onderhouden met vakgenoten, werkzaam in een groot aantal sectoren en organisaties. Tenslotte profiteren leden van aantrekkelijke kortingen op studiedagen, literatuur, atlassen, globes enz.

Missie
Fungeren als ontmoetingsplatform voor leden en belanghebbenden voor het uitwisselen van ideeën, kennis en informatie over Aardrijkskunde (AK)/Geografie (Geo). Laten zien van de betekenis ervan aan politiek, pers, publiek opdat mensen rekening houden met elkaar en met de natuurlijke omgeving. 

Partners


alt